Czas kadencji wykorzystałem dobrze

Czas kadencji wykorzystałem dobrze

52
Rafał Miastowski

Rozmowa z Rafałem Miastowskim, burmistrzem dzielnicy Bielany

Panie Burmistrzu, proszę krótko podsumować ostatnie cztery lata na Bielanch?
Do wszystkiego co robię w życiu staram się podchodzić rzetelnie. Tym bardziej do wypełniania obowiązków Burmistrza, które bielańskie społeczeństwo i radni powierzyli mi w 2010 r. Uważam, że czas kadencji wykorzystałem na tyle dobrze na ile pozwoliły warunki i sytuacja. Starałem się możliwie jak najlepiej pracować dla dobra Warszawy i naszej dzielnicy.

Z czego jest Pan szczególnie dumny?
Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną Miasta, a także dzielnicy Bielany, jako jego części i ciągłe rewidowanie priorytetów wydatkowania trudno mówić o dumie. Jednak niezależnie od tych ograniczeń bardzo ważnym zadaniem w ostatnich latach była poprawa warunków komunikacyjnych na Bielanach, a zwłaszcza w kontekście otwarcia trasy i mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Dlatego tak ważna była budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odcinku Oczapowskiego – Przy Agorze oraz budowa al. Reymonta od ul. Żeromskiego do ul. Kasprowicza. W tym miejscu należy wspomnieć m.in. o utworzeniu ronda: ul. Wólczyńska / ul. Arkuszowa i generalnym remoncie ul. Wólczyńskiej wraz z ciągami pieszymi. Zakończyliśmy budowę trzeciego budynku komunalnego przy ul. Nocznickiego, a także dokonaliśmy kapitalnego remontu LO im. Joachima Lelewela przy ul. Kiwerskiej 3. Wyremontowaliśmy i zmodernizowaliśmy wiele placówek oświatowych oraz placów zabaw. Generalnie w miarę posiadanych środków, realizowaliśmy sprawy, które były bliskie i ważne dla bielańczyków.

Co uważa Pan za niedociągnięcia? Co sprawiło największą trudność lub czego nie udało się zrealizować?
Mówiłem, że dzielnica Bielany, jako część m.st. Warszawy, korzysta z budżetu miasta. Tak więc mogliśmy tyle zrobić i tyle inwestycji zrealizować ile dostaliśmy środków z budżetu miasta. Pomimo naszych starań kilka tematów ważnych dla mieszkańców Bielan z powodu braku środków, nie mogliśmy do tej pory zrealizować. Mam tu na myśli przede wszystkim budowę ul. Encyklopedycznej, czy modernizację budynków dydaktycznych  w ZSS Nr 50 przy ul. Lindego 20. Jednak największą trudność dla Bielan stanowi uciążliwość dla mieszkańców składowiska i kompostowni na Radiowie. Dodatkowa trudność polega też na tym, że decyzje dotyczące RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) przy ul. Kampinoskiej 1 nie zapadają na poziomie dzielnicy Bielany. Oczywiście, Radni i Zarząd Dzielnicy Bielany od wielu lat konsekwentnie wyrażali negatywne stanowisko nt. przedłużania działalności wysypiska i rozbudowy kompostowni. Moim zdaniem musimy zmniejszyć uciążliwość funkcjonowania tej instalacji. Mieszkańcy Bielan już w najbliższych tygodniach otrzymają informacje na temat możliwości konkretnych działań, jakie Miasto podejmie w tej sprawie. Mam nadzieję, że powstanie Rada Społeczna, w której prace zaangażują się mieszkańcy, ale też urzędnicy i niezależni eksperci. To ważne, wspólnie musimy wypracować dobre rozwiązania dla naszej dzielnicy. Jedno jest pewne: uciążliwość funkcjonowania składowiska i kompostowni musi zmniejszyć się jak najszybciej.

Jakie są, Pana zdaniem, największe wyzwania, przed którymi stoją Bielany na najbliższą przyszłość?
Jest to sprawa, o której przed chwilą mówiłem, czyli zmniejszenie uciążliwość składowiska i kompostowni na Radiowie. Jeśli chodzi o inwestycje to na przełomie roku zostanie przyjęty budżet m.st. Warszawy dla naszej dzielnicy na 2015 r., a więc będzie wiadomo jakie tematy w najbliższych latach będą u nas realizowane. Na pewno chcielibyśmy w dalszym ciągu poprawiać komunikację i bezpieczeństwo ruchu, dlatego staramy się o przebudowę m.in. ulic: Pruszyńskiego, Gdańskiej (od ul. Hłaski do trasy AK), Aspekt, Lipińskiej, ul. Encyklopedycznej (od ul. Heroldów do ul. Pasymskiej) i ul. Książąt Mazowieckich (od ul. Heroldów ul. Zgrupowania AK Kampinos). Chcemy także uregulować własności gruntowe, jak np. pod budowę ul. Dzierżoniowskiej. Chcielibyśmy również budować place zabaw: choćby na osiedlu Chomiczówka, na osiedlu Przedwiośnie, przy ul. Lindego, przy ul. Wrzeciono i w Parku Młocińskim. Z innych tematów liczymy, że w budżecie pojawi się termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 273, gdyż jest ujęta w Umowie o Dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Myślimy także o rozbudowie budynku Zespołu Szkół Nr 124, modernizacji Przedszkola Nr 341, czy modernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 35. Jeszcze raz powtórzę, że to są nasze istotniejsze – a jest ich więcej –  propozycje do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r.

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź