Kształtowanie i umacnianie wizerunku Polski, jako kraju innowacyjnego to nasza misja.

Kształtowanie i umacnianie wizerunku Polski, jako kraju innowacyjnego to nasza misja.

98

Rozmowa z Wojciechem Kółeczko – Prezesem Inventor Sp. z o.o.iena_2015_logo_polska_754x361

 

Panie Prezesie. Od 2009 roku kieruje Pan Agencją Promocyjną Inventor Sp. z o.o., której głównym obszarem działalności jest promocja polskiej wynalazczości i innowacyjności w kraju i poza granicami. Proszę powiedzieć, jakie są główne kierunki zagranicznej Państwa aktywności?

W chwili obecnej jesteśmy Oficjalnym Przedstawicielem na Polskę międzynarodowych wystaw i targów wynalazków Archimedes w Moskwie, ARCA w Zagrzebiu i iENA w Norymberdze. Dynamiczny rozwój naszej działalności promującej dorobek polskich naukowców i innowatorów dostrzeżony został przez wiele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych działających w tym obszarze. Nasze działania promocyjne od wielu lat wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie dotacji na dofinansowanie udziału w tych imprezach instytucji sfery nauki. Ponadto wsparcia w postaci Patronatów dla naszych ekspozycji zagranicznych udziela nam Ministerstwo Gospodarki, Urząd Patentowy RP, PARP, Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego. Od lat stałą partnerską współpracę mamy z Radą Główną Instytutów Badawczych i Fundacją Kobiet Nauki – Polską Siecią Kobiet Nauki. Od ubiegłego roku do grona wspierających nas instytucji dołączyły Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP w Berlinie, Zagrzebiu i Moskwie, dzięki którym mogliśmy poszerzyć grono odbiorców promocji polskich wynalazków. Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wymienionym instytucjom za udzieloną pomoc i wsparcie. Nasza aktywność i skuteczność na arenie międzynarodowej jest dostrzegana także przez promotorów innowacji z innych państw. Wielowątkowa i kompleksowa działalność naszej spółki przynosi efekty w postaci nowych wspólnych inicjatyw i zaproszeń do współpracy, które realizować będziemy w kolejnych latach. Misją naszej działalności stało się budowanie mostów między światem nauki a przestrzenią biznesową. Celem naszej Agencji jest więc nie tylko rozwijanie bazy kontaktów i bezpośrednich połączeń pomiędzy inwestorami a podmiotami naukowo-badawczymi, ale przede wszystkim promowanie najciekawszych rozwiązań, które prócz prestiżu i wysokiego poziomu merytorycznego prowadzą do sukcesu także w wymiarze komercyjnym.

logo_inventor_754x161Wspomniał Pan o Międzynarodowych Targach iENA w Norymberdze. Jakie ma Pan doświadczenia w promocji Polski właśnie na tej wystawie?

Moje doświadczenia w upowszechnianiu polskiej myśli naukowo-technicznej sięgają 1991 roku, kiedy to po raz pierwszy promocja polskich innowacji wyszła na zagraniczne salony i wystawy wynalazczości. Wtedy też miała miejsce duża prezentacja na wystawie „Brussels Eureka” w Brukseli z udziałem polskich naukowców i innowatorów. Później przyszło mi w udziale współorganizowanie wystaw w Genewie, Budapeszcie, Casablance, Pekinie, Pittsburgu i Norymberdze. Był to okres mojej współpracy z moim nieżyjącym ojcem Władysławem Kółeczko, który był wybitnym działaczem niezależnych ruchów wynalazczych w Polsce i prekursorem promocji rodzimych rozwiązań wynalazczych. Doświadczenia zebrane w tym okresie wykorzystuję aktualnie w kształtowaniu bieżącej aktywności spółki. Na Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA (oficjalna i pełna nazwa tej imprezy) w Norymberdze pierwszy raz pojawiłem się w 1994 roku. Na podstawie tej rozpoznawczej wizyty, a także poprzez kilkukrotne organizowanie stoisk polskich na tej imprezie ukształtowałem swoją opinię o tym wydarzeniu. Są to profesjonalnie zorganizowane targi, na które zjeżdżają się specjaliści i inwestorzy z całego świata. Poprzez renomę i markę jaką wypracowali przez lata organizatorzy corocznie prezentowanych jest tam blisko 1000 wynalazków z ponad 40 krajów świata. Wiele z tych wynalazków na przestrzeni lat dzięki sukcesom odniesionym w Norymberdze rozpoczęło swoją karierę na rynku komercyjnym. Takie sukcesy odnosili na tej wystawie także polscy innowatorzy. Nasza firma również odniosła tu swój sukces, ponieważ poprzez konsekwentną politykę wdrażania dobrych praktyk promocji nauki polskiej zyskała uznanie organizatorów targów, którzy od 2014 roku przyznali nam status Oficjalnego Przedstawiciela na Polskę.

image001_754x150Tegoroczna wystawa jest organizowania pod hasłem „Polska kraj Partner targów iENA 2015”. To z pewnością duży sukces. Jak ocenia Pan szansę na nagrody dla Polskich instytucji i konkretnych wynalazców?

To w mojej ocenie nie tylko duży sukces, ale także uznanie ze strony naszych niemieckich Partnerów. Pierwszym przejawem uznania strony niemieckiej było wprowadzenie na mój wniosek flagi naszego kraju do oficjalnej ulotki i plakatu targów iENA co widać na załączonym obrazku. Pomysł organizacji takiego wydarzenia zrodził się podczas moich wielu rozmów z kierownictwem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, które było naszym partnerem w organizacji ekspozycji w 2014 roku. Podczas negocjacji z organizatorami targów do których zostałem zaproszony przez kierownictwo WPHI w Berlinie okazało się, że już od 10 lat organizatorzy myśleli o przyznawaniu statusu kraju Partnera. Z różnych przyczyn nie udało się tego do tej pory zrobić i dopiero w zeszłym roku zdecydowano, że po raz pierwszy w 67. edycji targów iENA ich Partnerem będzie Polska. Dlatego też nie myślę w tej chwili w kategoriach sukcesów poszczególnych instytucji i wynalazków, gdyż na pierwszy plan wysuwa się osiągnięcie sukcesu całej ekspozycji, która w sposób znakomity ma szansę ukształtować i umocnić wizerunek Polski jako kraju innowacyjnego. Na wystawcę udało nam się już pozyskać Urząd Patentowy RP, który zaprezentuje designerskie projekty nagrodzone w konkursie Polskie Red Doty. Drugą część ekspozycji Urzędu Patentowego stanowić będą innowacyjne rozwiązania młodego pokolenia wynalazców – laureatów konkursu „Student wynalazca” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. W naszej części ekspozycji zaprezentujemy także laureatki V edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą”, którego jesteśmy współorganizatorem i sponsorem. O swoją szanse na sukces na pewno powalczą między innymi rozwiązania zgłoszone przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawy, Instytut Nowych Syntez Chemicznych z Puław czy też Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego z Radomia. Te instytucje naukowe współpracując z nami od lat w promocji swoich innowacyjnych rozwiązań i od dłuższego czasu prezentują wynalazki na bardzo wysokim poziomie o czym świadczy wiele medali i nagród przyznanych ostatnio na wystawach międzynarodowych. Zapraszam do udziału w tej prestiżowej imprezie, która odbędzie się w dniach 29.10. – 01.11.2015 r. w Messezentrum w Norymberdze wszystkie innowacyjne podmioty i indywidualnych wynalazców.

Oprócz Wystawy w Norymberdze wspomniał Pan również o wystawie Archimedes w Moskwie. Kierunek o tyle kontrowersyjny o ile relacje Polski z Rosją nie są najlepsze. Czy polityka przekłada się na obszar współpracy naukowej?

Podczas organizacji zeszłorocznej edycji tej wystawy miałem pewne wątpliwości czy sytuacja polityczna nie będzie miała negatywnego wpływu na przebieg Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes w Moskwie. Proszę pamiętać, że już wówczas zaostrzała się sytuacja na Ukrainie. Jednak moje wątpliwości rozwiali nasi klienci, którzy zaprezentowali 25 innowacyjnych rozwiązań. W tym roku przy organizacji tej imprezy wątpliwości były jeszcze większe przez nałożone na Federację Rosyjską sankcje gospodarcze. Niepewność ta miała swoje odzwierciedlenie w zgłoszeniach wynalazków do udziału w salonie, których było tylko 11. Jednak atmosfera w jakiej przyjmowano naszą delegację była nie tylko poprawna jakiej można oczekiwać w sytuacji organizator – wystawca, ale można ją było określić jako ciepła i serdeczna. Także wynik uzyskany przez naszych wystawców był satysfakcjonujący. Ponadto na spotkanie zorganizowane przez nas wspólnie z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie z przedstawicielami biznesu rosyjskiego przybyło aż 25 osób, a przeprowadzona przez nas prezentacja wynalazków wzbudziła duże zainteresowanie. Podczas bankietu zorganizowanego po prezentacji w ambasadzie uczestnicy potwierdzili wolę współpracy z polskimi naukowcami i innowacyjnymi przedsiębiorstwami. W mojej opinii pomimo zaostrzającej się sytuacji politycznej nie możemy sobie pozwolić na zrywanie kontaktów z przedstawicielami środowiska naukowego i biznesowego Rosji. Konflikt musi się kiedyś zakończyć i na bazie takich kontaktów będzie można odbudowywać zaufanie naszych społeczeństw do siebie. Dlatego bardzo się cieszę że na potwierdzenie moich słów otrzymałem w dniu dzisiejszym bardzo serdeczne zaproszenie do wzięcia udziału XIX edycji Moskiewskiego Salonu Archimedes, który odbędzie się w dniach 29 marca do 1 kwietnia 2016 roku. Korzystając z okazji już dzisiaj zapraszam do wzięcia w nim udziału.

A jakie trendy obecnie można zaobserwować w promocji polskiej wynalazczości i innowacyjności za granicą?

Od kilku lat w polskiej wynalazczości zaobserwować można duże zmiany, które w mojej opinii mają duży wpływ na podniesienie poziomu innowacyjności naszego kraju. Do głosu dochodzi nowe pokolenie wynalazców i innowatorów, którzy przede wszystkim rozpoczynając proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań myślą o potencjale rynkowym, jaki ma opracowywana przez nich innowacja. Kolejny element zmian to fakt, że wyróżniający się młodzi pracownicy naukowi mają okazję uczestniczyć w stażach w zagranicznych jednostkach naukowych, gdzie uczą się innego podejścia do badań i tworzenia innowacji. Dlatego powszechnym staje się zjawisko kiedy to kreatywni innowatorzy będąc przekonani o wartości swoich odkryć i projektów zakładają własne firmy i nie oglądając się na nikogo sami poszukują finansowania swoich prac badawczych. Pewność swojej wiedzy i umiejętność przekonującej prezentacji są dla nich doskonałym narzędziem w pozyskiwaniu funduszy. Sprzymierzeńcem młodych innowatorów jest Internet, w którym jak grzyby po deszczu powstają platformy finansowania społecznościowego. Już kilka polskich start-upów odniosło sukcesy na najbardziej znanej w świecie platformie Kickstarter, a zebrane tam pieniądze pozwoliły na dalszą realizację projektów i wdrożenia do produkcji. Także na polskich platformach crowdfundingowych pojawiają się pierwsze projekty techniczne i zyskują poparcie finansowe polskich internautów. Takim przykładem w ostatnim czasie jest sukces projektu polskipojazd.pl, który podczas zbiórki na portalu PolakPotrafi.pl zebrał ponad dwa razy więcej środków od zakładanego celu. Tak więc przewiduję, że niedługim czasie promocja wynalazków i innowacyjnych technologii przeniesie się w dużej części do Internetu, który ma zasięg globalny. Kolejnym elementem wyzbywania się kompleksów przez młodych polskich innowatorów są międzynarodowe konkursy w których Polacy odnoszą spektakularne sukcesy. Przykłady polskich studentów – twórców nagradzanych pojazdów marsjańskich, czy też polskich programistów, którzy z sukcesami startowali w międzynarodowych konkursach mówią same za siebie. Nasza firma dostrzega te trendy dlatego od czterech lat jesteśmy Partnerem organizacyjnym i sponsorem nagród rzeczowych w konkursie Innowator Mazowsza organizowanym przez Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jesteśmy także współorganizatorem i sponsorem nagród w konkursie „Innowacja jest Kobietą”, którego głównym organizatorem jest Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki. Nasza firma od samego początku wspiera młodych wynalazców i od początku istnienia przeprowadziła 4. edycje konkursu Akademii Młodego Wynalazcy. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie powoływania do życia fundacji, która także między innymi będzie miała za zadanie wspieranie młodych talentów wynalazczych. Musimy zrobić wszystko aby zatrzymać tendencję do odpływu zdolnych i kreatywnych osób na emigrację. Na zakończenie tematu młodych wynalazców jako Partner Konkursu Innowator Mazowsza chciałbym zaprosić do wzięcia udziału w jego VII edycji. Nabór wniosków trwa do 30.09.2015 r. Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach: „Młody innowacyjny naukowiec” i „Młoda innowacyjna firma”.  Zasady konkursu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.inventor-factory.pl lub na stronie Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszam.

Dziękuję za rozmowę

Piotr Żołądkowski

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź