„Mamy w Polsce obecnie do czynienia z totalnym brakiem wsparcia i ignorowaniem...

„Mamy w Polsce obecnie do czynienia z totalnym brakiem wsparcia i ignorowaniem wszelkiego rodzaju aktywności twórczej na rzecz tego co łatwo dostępne, banalne, skierowane wyłącznie na pieniądz.”

65

foto Wiktor C-S_754x955Rozmowa z Wiktorem Czeszejko – Sochackim – twórcą portalu talent.pl

 

Jest Pan założycielem talent.pl. Proszę przybliżyć jak doszło do stworzenia tego projektu? Jakie są kulisy powstania talent.pl?

Promowaniem kultury i sztuki w Polsce interesowałem się już po skończeniu studiów (2005, WPiA UW; 2006 powrót z Paryża- tytuł prawniczy LL.M. na uczelni Paris II Assas). Wracając z Paryża byłem pochłonięty i zachwycony rolą jaką kultura i sztuka odgrywa we Francji na co dzień i jak pozytywnie wpływa na samych Francuzów. Zwracając jednocześnie uwagę jaką popularnością cieszą się programy typu Mam talent w Polsce i na świecie postanowiłem

stworzyć łatwo rozpoznawalne („talent”) i łatwo dostępne miejsce (witryna www) mające za zadanie znajdowanie i promowanie osób pochłoniętych w szerokim tego słowa znaczeniu sztuką – talent.pl. Talent.pl to pierwszy w Polsce portal internetowy umożliwiający osobom utalentowanym w 14 określonych kategoriach (muzyka i śpiew; taniec; film i animacja; aktorstwo; fotografia; malarstwo, rysunek, grafika; rzeźba; rzemiosło artystyczne; wzornictwo przemysłowe; poezja i proza; wizaż; architektura; modeling; oraz scenariusze) zaprezentowania się wszystkim użytkownikom internetu, w postaci stworzonych przez siebie dzieł audio, wideo, zdjęć lub audio-wideo. Talent.pl to ponad 50 podkategorii związanych z powyższymi kategoriami artystycznymi. Talent.pl to już tysiące unikalnych dzieł swoich użytkowników (ponad 46000). Przedsięwzięcie kierowane jest do ludzi zajmujących się sztuką profesjonalnie bądź amatorsko, dla miłośników sztuki, oraz tych, którzy szukają wartości w życiu.

Talent.pl jest Miejscem Odkrywania Talentów, zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2011 r. Ostatecznie talent.pl otrzymał honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej. Na dzień dzisiejszy talent.pl to posiadający bazę ponad 23500 zarejestrowanych użytkowników jeden z wiodących portali artystycznych w Polsce z rozbudowanymi funkcjonalnościami społecznymi i promocyjnymi w zakresie twórców i ich dzieł. Z uwagi na powyższe talent.pl posiada 2 dodatkowe wersje językowe: francuską i angielską. Jest co dzień odwiedzony przez użytkowników z całego świata. Moim celem jest zrobienie z talent.pl miejsca zrzeszającego twórców i entuzjastów sztuki, którzy korzystają z tej platformy w celach zarówno zawodowych jak i prywatnych.

 

logo_talentpl_NEW_754x424Działalność w zakresie promocji talentów niejako ma Pan rodzinną. Czy wspierała Pana Mama w tym projekcie? Pani Ewa dysponuje przecież olbrzymim doświadczeniem w zakresie promocji kultury.

 

Wychodzę z założenia, że sztuka jest bardzo ważna w życiu każdego, często w Polsce niedoceniona. Mamy w Polsce obecnie do czynienia z totalnym brakiem wsparcia i ignorowaniem wszelkiego rodzaju aktywności twórczej na rzecz tego co łatwo dostępne, banalne, skierowane wyłącznie na pieniądz. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że organy centralne i samorządowe nieustannie tną wydatki na kulturalne i mam wrażenie, że ta sfera życia nikogo już nie obchodzi. To błąd, gdyż nie da się zbudować jakiejkolwiek tożsamości i wartości kierując się wyłącznie pracą i zabawą. Bardzo ciężko jest prowadzić działalność, która z zasady nie jest wspierana przez Państwo i samorządy ale to mnie tylko wzmacnia. Wielu chyba się już poddało… Tak moja mama bardzo mnie wspiera i jest niezwykle przejęta kwestią kultury i sztuki. Będąc członkiem sejmowej komisji kultury jestem przekonany, że zrobi co będzie w jej mocy by poprawić obecną sytuację.

 

Jak obecnie ocenia Pan rozwój portalu? Czy młodzi ludzie chętnie korzystają z talent.pl?

Jak już mówiłem talent.pl rozwija się nieustannie i grupuje nie tylko ludzi młodych (co jest oczywiście bardzo ważne, gdyż to te osoby będą kreować Polskę niebawem) ale i osoby bardziej zaawansowane wiekowo. Talent.pl zawsze będzie niszą, gdyż promowane przez niego wartości są niebanalne, jednak istotne jest by ta nisza była zjednoczona i silna działając w jednej i tej samej sprawie. Dziennie ok. 100 nowych użytkowników z całego świata rejestruje się na talent.pl.

 

Czy spośród Użytkowników talent.pl jest autor/twórca, który jest szerzej znany publiczności? (tzw. odbiorcy masowemu)

 

Tak, nie tylko znane z programów typu Mam talent osoby oraz niezależnie działające osoby ale co ważniejsze, coraz więcej użytkowników talent.pl łączy się by tworzyć dzieła jeszcze lepsze, bardziej kompleksowe, łączący kategorie artystyczne np. utwór z trójwymiarową animacją. Zachęcam wszystkich do wejścia na talentm.pl i poznana jego użytkowników.

 

Jak widzi Pan rozwój talent.pl? Czy można tu mówić o jakimś etapie czy końcowym sukcesie? Działalność taka kojarzy mi się bardziej ze stałą aktywnością.

 

Talent.pl jest co do zasady skończony. Zawiera funkcjonalnie wszystko, można jedynie pokusić się o ulepszanie istniejących funkcjonalności, szaty graficznej itd. Internet zmienia się dynamicznie stąd pewnie czekają nas jeszcze niespodzianki.

 

Dziękuję za rozmowę

Piotr Żołądkowski

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź