Radny Daniel Pieniek – Budżet Partycypacyjny zmienia Bielany!

Radny Daniel Pieniek – Budżet Partycypacyjny zmienia Bielany!

109

Drodzy Sąsiedzi, Mieszkańcy Bielan! Przed nami 3. edycja Budżetu Partycypacyjnego.

Pierwsze dwie edycje pokazały ogromne zaangażowanie nas – Mieszkańców Bielan – w sprawy dzielnicy, ujawniły nasz potencjał i potrzebę współpracy w działaniu dla wspólnego dobra. W głosowaniu nad projektami zgłoszonymi w latach 2014 i 2015 przez mieszkańców Bielan wzięło udział 20 698 osób. Wybrano do realizacji łącznie 57 projektów, 9 w 2015 r. i 48 w 2016 r. Sprawią one, że nasza dzielnica będzie lepsza, piękniejsza i bardziej przyjazna dla nas wszystkich. Jednym z efektów Budżetu Partycypacyjnego na 2015 r. jest m.in. nowy plac zabaw na polanie w Parku na Młocinach przy ul. Papirusów, powiększenie księgozbioru w filiach Bielańskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica, bezpłatne zajęcia z aerobiku na Młocinach, zajęcia z pierwszej pomocy w szkołach. Zaś w 2016 r. powstaną nowe ścieżki rowerowe m.in. na osiedlu Ruda, boiska, place zabaw, chodniki i wiele innych ciekawych projektów.

To wszystko sprawiło, że w tym roku Zarząd Dzielnicy postanowił przekazać rekordową w skali Warszawy kwotę na realizację budżetu partycypacyjnego na 2017 r. Do wydania będzie aż 7 527 000 zł, co stanowi 2% budżetu Bielan w 2017 r. Decyzją Zespołu, który koordynuje prace związane z Budżetem, kwota ta została podzielona na następujące obszary:

 

Lp. Nazwa obszaru Liczba mieszkańców* Kwota na obszar w złotych
1 Wrzeciono, Młociny 26 650 1 300 000,00
2. Chomiczówka 23 549 1 200 000,00
3. Piaski 18 001 900 000,00
4. Stare Bielany 16 423 800 000,00
5. Wawrzyszew 14 403 700 000,00
6. Słodowiec 13 077 650 000,00
7. Ruda, Marymont, Las Bielański 10 639 550 000,00
8. Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka, Huta 3 037 200 000,00
Poziom Ogólnodzielnicowy – – – 1 227 000,00
Razem 125 779 7 527 000,00

* Liczby określające ilość osób zamieszkujących Dzielnicę Bielany i poszczególne osiedla dotyczą osób pełnoletnich, posiadających stałe zameldowanie i zostały zaczerpnięte z systemu MSI (wg aktualnych danych).

 

Pieniek 1Każda z poprzednich edycji została poddana ewaluacji były organizowane spotkania, podczas których mogli Państwo zaprezentować swoje pomysły na zmiany w kolejnej edycji Budżetu. Poniżej zaznaczyłem najistotniejsze zmiany w tegorocznej edycji.

 

 • brak preselekcji – wszystkie projekty pozytywnie zweryfikowane trafią pod głosowanie
 • nowa procedura odwoławcza – w przypadku zastrzeżeń do wyniku weryfikacji projektu będzie można prosić o jej powtórzenie
 • znacznie zwiększona rola Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach oprócz swoich dotychczasowych kompetencji zespoły będą m.in. oceniać ogólnodostępność każdego z projektów. Od zespołów będzie także zależeć uwzględnienie odwołania od wyniku weryfikacji
 • zmienia się sposób głosowania papierowego – oddanie papierowej karty możliwe będzie tylko osobiście w punkcie do głosowania (osoby, które ze względów zdrowotnych nie będą w stanie dotrzeć do punktu do głosowania, będą mogły oddać kartę pracownikowi urzędu w miejscu swojego zamieszkania)

 

Ważne terminy w tegorocznej edycji Budżetu:

 

 • zgłaszanie projektów – od 16 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.
 • dyskusje na projektami – od 15 lutego do 6 marca
 • weryfikacja zgłoszonych projektów – od 14 marca do 31 maja
 • losowanie kolejności projektów na listach – do 2 czerwca
 • spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie – do 24 czerwca
 • głosowanie – od 14 do 24 czerwca
 • ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 15 lipca

 

Dodatkowo zgodnie z Państwa oczekiwaniami dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w Urzędzie Dzielnicy jest pełniony dyżur członków Zespołu, podczas którego mogą Państwo zaprezentować swój projekt, oraz skonsultować go ze specjalistami. Wzorem lat ubiegłych zorganizujemy także maraton pisania projektów z udziałem pracowników naszego urzędu.

 

Wszystkie ważne informacje na temat przebiegu tego procesu znajdą Państwo na stronach internetowych Urzędu miasta Stołecznego Warszawy www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronie naszej Dzielnicy www.bielany.waw.pl – zakładka „budżet partycypacyjny”.

 

Zachęcam serdecznie do włączenia się w 3. edycję Budżetu Partycypacyjnego, bo to od nas samych zależy na co zostaną wydane nasze pieniądze. Już dziś deklaruję swoją pomoc przy tworzeniu wniosków lub zbieraniu niezbędnych informacji. Zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Jestem do Państwa dyspozycji. Razem zmieniajmy Bielany!

 

Daniel Pieniek

Radny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

poczta@danielpieniek.pl

tel. 507 699 046

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź