Sen o Warszawie

Sen o Warszawie

17

ECS portret 2_754x503Rozmowa z Panią Poseł Ewą Czeszejko-Sochacką

„Jedną ze swoich misji uczyniłam likwidację barier architektonicznych w przestrzeni miejskiej – monitorowanie, żeby nasze miasto było przyjazne seniorom, chorym i niepełnosprawnym” – mówi posłanka Platformy Obywatelskiej, Ewa Czeszejko-Sochacka.

Jak według oceny Pani Poseł, przebiegała kadencja parlamentarna 2011-2015?

Do Sejmu weszłam w listopadzie 2014 r. na miejsce premiera Donalda Tuska, który objął zaszczytną funkcję Przewodniczącego Rady Europejskiej. Nie mam wątpliwości, że obecna kadencja upłynęła pod znakiem dalszych, ważnych zmian w Polsce. Powoli tworzymy społeczeństwo obywatelskie.

Swoją pracę sejmową podzieliłam na dwa obszary: kulturę, stąd udział w pracach Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz ochronę zdrowia w ramach Komisji Zdrowia. Działalność w Sejmie daje szansę i siłę, żeby pomagać we wdrażaniu reform już rozpoczętych i tych, które dopiero są w planach. Patrzę na to z perspektywy węższej i szerszej. Ta pierwsza to doraźna reakcja na nieprawidłowości systemu i potrzeby obywateli. Ta druga to myślenie perspektywiczne, wymagające czasu oraz zrozumienia idei współpracy i kompromisu. Zmiana to proces – nawet jeśli pewnych rzeczy nie da się wprowadzić w tej kadencji Sejmu, warto walczyć, żeby stało się to w następnej. 

Wysoko oceniam pracę, którą Platforma Obywatelska wykonała na rzecz spójnej polityki prorodzinnej – refundację metody in vitro, większą liczbę przedszkoli i żłobków, roczny urlop rodzicielski, promocję urlopów „tacierzyńskich” czy otwarcie sieci publicznych przedszkoli na uczelniach.

Nie można też pominąć projektu modernizacji służby zdrowia, czyli wprowadzenia pakietu kolejkowego i onkologicznego. To nowoczesne podejście do pacjentów: teraz mają szybszy dostęp do diagnozy i kompleksowego leczenia. Oczywiście, przy wprowadzaniu reform pojawiają się niedociągnięcia, ale jestem przekonana, że można i warto ten pakiet poprawiać i ulepszyć. W ciągu zaledwie kilku miesięcy wydano prawie 100 tys. tzw. zielonych kart – to pokazuje, że ten projekt ma sens. Jako członkini Sejmowej Komisji Zdrowia będę walczyła o to, żeby stworzyć podobną skoordynowaną opiekę medyczną dla cierpiących na przewlekłe choroby neurologiczne, m.in. stwardnienie rozsiane. Złożyłam już  tej sprawie interpelację do Ministerstwa Zdrowia. Otrzymałam odpowiedź, że moja propozycja zostanie wnikliwie przeanalizowana.

Szybka ścieżka diagnostyczna dla chorób przewlekłych jest niezbędna – przecież nasza Konstytucja w art. 68 zapewnia każdemu obywatelowi prawo do ochrony zdrowia. Podejście kompleksowe to jest dobry kierunek w służbie zdrowia. Obecnie konsultowany jest Narodowy Program Zdrowia, który zakłada szeroką współpracę wszystkich ministerstw, samorządów i społeczeństwa.

Wielkim sukcesem Platformy Obywatelskiej jest ratyfikacja konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jako członkini Parlamentarnej Grupy Kobiet i Kongresu Kobiet działałam na rzecz jej ratyfikacji w Sejmie. Za następny cel stawiam sobie dążenie do sprawiedliwego, czyli równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Nawet papież Franciszek uznał za skandal sytuację, w której kobiety zarabiają mniej od mężczyzn.

Jakie istotne działania podejmowała Pani Poseł na rzecz Warszawy w kadencji 2011-2015?

Jestem posłanką PO z listy warszawskiej i to oczywiste, że jako rodowitej warszawiance bardzo bliskie mi są sprawy mojego miasta. Kiedy przewodziłam staraniom Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 r., jako pierwsi zaczęliśmy mówić o współtworzeniu miasta przez władzę i mieszkańców. Naszym hasłem było wtedy „Warszawa w budowie”. I to się dzieje. Teraz od zmian w infrastrukturze przechodzimy do myślenia o człowieku. Budżety partycypacyjne, w których to obywatele wybierają projekty inwestycji, to dziś codzienność.

Jako posłanka jedną ze swoich misji uczyniłam likwidację barier architektonicznych w przestrzeni miejskiej – monitorowanie, żeby nasze miasto było przyjazne seniorom, chorym i niepełnosprawnym. Na przykład, udało mi się przekonać Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do zmian w sposobie wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nowy projekt MPiPS został przesłany do konsultacji społecznych. Zaangażowałam się w akcję przebudowy przejść podziemnych przy Dworcu Centralnym dla potrzeb osób niesprawnych ruchowo. Interweniowałam w tej sprawie u władz miejskich. ZDM ogłosił niedawno konkurs na projekt wind w tym miejscu. Popieram też obywatelski pomysł „zebr” przy Alejach Jerozolimskich.

Jestem również zaangażowana w walkę o poprawę sytuacji chorujących na stwardnienie rozsiane. Wspólnie z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego pracujemy nad zmianami prawnymi, które mają ulepszyć publiczny system leczenia i rehabilitacji. Dziś tylko 15 proc. z ponad 60 tys. chorujących na SM ma dostęp do nowoczesnych terapii.

Co – z punktu widzenia Sejmu i Senatu – udało się zrobić dla Warszawy w kończącej się kadencji Sejmu?

Jedną z bardziej obiecujących zmian, zobaczymy, czy dobrze wykorzystanych, jest świeżo uchwalona ustawa krajobrazowa, rozpatrywana w Sejmie z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Daje ona samorządom większe możliwości prawne w walce z reklamową samowolką i estetyczną dżunglą. Bardzo tę ustawę popierałam. Przecież każdy z nas chce żyć w pięknym, czystym i bezpiecznym mieście.

W Warszawie mamy dużo szczęścia. Nasza metropolia – jako jedna z niewielu stolic europejskich – ma tak wiele zieleni i nie zalaną betonem rzekę, miejsce odpoczynku i rekreacji dla warszawiaków. Wspieram rewitalizację bulwarów wiślanych. To szansa, żeby dostęp do infrastruktury nad Wisłą mieli wszyscy: młodzi i starzy, pełno- i niepełnosprawni.

Ogromnie ważny dla warszawiaków wszystkich pokoleń jest program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna”, rezultat działań Obywateli Kultury i podpisania Paktu dla Kultury. Kultura dostępna to tańsze bilety do najważniejszych muzeów i teatrów, darmowe lekcje w instytucjach kultury dla dzieci i młodzieży i specjalne oferty dla seniorów.

Jakie wyzwania czekają Posłów i Senatorów z Warszawy w kolejnej kadencji Sejmu 2015-2019?

W Sejmie rozpoczęły się prace nad senackim projektem ustawy, porządkującej sytuację nieruchomości odebranych tzw. dekretem Bieruta. Ustawa ma na celu ochronę przed reprywatyzacją budynków publicznych i terenów zielonych. To najważniejszy do rozwiązania problem Warszawy.

Ważna będzie również dalsza popularyzacja idei miasta dostępnego, czyli likwidacja barier architektonicznych. Warszawa ma wiele planów rewitalizacji poszczególnych dzielnic, co daje nadzieję na tworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, zgodnie z założeniami projektowania uniwersalnego.

Bardzo bliska mojemu sercu, ponieważ kocham naturę, jest ochrona miejskich przestrzeni zielonych, zwłaszcza stworzenie planu ochrony Lasu Bielańskiego, naturalnej perły ekologicznej naszego miasta.

*Ewa Czeszejko-Sochacka – Posłanka na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej, wieloletnia mecenaska i animatorka kultury, założycielka Fundacji Promocja Talentu, która wspierała polskich artystów, m.in. Stanisława Drzewieckiego. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

 

Dziękuję za rozmowę

Piotr Żołądkowski

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź