Tomasz Mencina: „Ważne jest aby tworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszańców”

Tomasz Mencina: „Ważne jest aby tworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszańców”

112

T. Mencina fotoRozmowa

Burmistrzem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

 

Panie Burmistrzu. Zbliżamy się do rocznicy działalności Zarządu, z Panem na czele! Jak podsumowałby Pan ten rok?

Czas szybko leci i rzeczywiście to już prawie rok, jak znowu jestem wśród Bielańczyków. Przed laty jako mieszkaniec, dzisiaj w pracy na rzecz dzielnicy. To był intensywny czas. Wraz z Zarządem musieliśmy szybko zidentyfikować te obszary, które są istotne dla mieszkańców i które wymagają pilnych, dobrych zmian.

Odbyłem wiele spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami wspólnot czy stowarzyszeń. Warto patrzyć na dzielnicę nie tylko „zza biurka” – odwiedzać miejsca, które należy zmienić, tak aby ułatwić codzienne funkcjonowanie Bielańczykom oraz poprawić ich bezpieczeństwo.

Ważne jest aby tworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszańców. Dlatego w tym roku zadbaliśmy o rekultywacje wielu terenów zielonych i stworzenie atrakcyjnych miejsc do wspólnego spędzania czasu z rodziną czy przyjaciółmi. Przeprowadziliśmy I etap gruntownej modernizacji Stawów Brustmana. Rekultywacje zostały wykonane również w trzech innych lokalizacjach: Kępa Potocka, Stawy Kellera oraz przy ul. Perzyńskiego. Na terenie AWF powstał Park Trampolin oraz został rozbudowany plac zabaw przy ul. Lindego – zamontowano tam m.in. urządzenia zabawowe dla dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto powstał plac zabaw na polanie w Parku Młocińskim – to największy i najdroższy projekt zrealizowany na Bielanach w ramach I edycji budżetu partycypacyjnego. Plac zaprojektowany jest tak, aby służyć mieszkańcom w każdym wieku.

Staramy się poprawiać komfort i bezpieczeństwo naszych mieszkańców m.in. poprzez remonty i przebudowy dróg oraz chodników. W tym roku przeprowadziliśmy remonty ulic: Pruszyńskiego, Osikowej i Słonecznikowej, Bogusławskiego i Odysei.

Dbamy też o nasze dzieci i młodzież, które mają rewelacyjne wyniki w nauce (m.in. SP nr 77 zajęła I miejsce w Warszawie ze sprawdzianu szóstoklasisty w tym roku) oraz w sporcie (szczególnie pływacy). Dlatego staramy się im stwarzać jak najlepsze warunki ku temu, by mogły realizować swoje pasje oraz miały dobre warunki do zdobywania wiedzy już od najmłodszych lat. Realizujemy to m.in. poprzez fundowanie stypendiów sportowych, doposażenie obiektów sportowych oraz modernizacje wielu placówek oświatowych. W tym roku przeprowadziliśmy gruntowne remonty i przebudowy, m.in. w dwóch przedszkolach – nr 236 przy ul. Fontany 2 oraz nr 181 przy ul. Pruszyńskiego 5, a trzeci zakończymy do końca grudnia – w przedszkolu nr 39 ul Dorycka 1. Została wykonana termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 oraz przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111, gdzie został też zagospodarowany i ogrodzony teren wokół szkoły. Do końca roku zakończymy również budowę świetlicy przy Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6. Powstały też nowe place zabaw w czterech przedszkolach – przy ul. Fontany 2, Gajcego 9, Doryckiej 1 i Pruszyńskiego 5.

Nie zapominamy również o seniorach. 15 maja br. została powołana Rada Seniorów w 12-osobowym składzie, która reprezentuje interesy naszych zacnych mieszkańców. Ponadto zrealizowaliśmy w tym roku dwie edycje Bielańskiej Akademii Seniora, której celem jest aktywizacja starszych mieszkańców naszej dzielnicy. W ramach programu seniorzy mają zapewnione bezpłatne wyjścia do teatru, kina i innych placówek kulturalnych oraz wycieczki.

W ciągu minionego roku zrealizowaliśmy także wiele wydarzeń kulturalnych, imprez plenerowych oraz koncertów. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Zresztą wielokrotnie organizowaliśmy je we współpracy z lokalnymi aktywistami, którzy zgłaszają się do nas z pomysłami. Bardzo nas to cieszy, bo świadczy o ich zaufaniu do nas i chęci uczestniczenia we wspólnym dążeniu ku dobry zmianom w naszej dzielnicy.

Chcę również podkreślić, że nie zapominamy o osobach w trudnych sytuacjach rodzinnych czy materialnych. Udzielamy wsparcia mieszkańcom Bielan, m.in. przyznając dodatki mieszkaniowe i energetyczne. W bieżącym roku tylko z takiego wsparcia skorzystało odpowiednio: z dodatku mieszkaniowego ponad 2300 rodzin, dodatku energetycznego ponad 600 rodzin.

 

To oczywiście nie wszystko co wspólnie robimy dla Bielan. Dzięki temu, że poczyniliśmy skuteczne starania o dodatkowe środki finansowe, mogliśmy też wykonać inne, ważne przedsięwzięcia.

 

Wspomniał Pan o dodatkowych środkach, jakie udało się pozyskać dla Bielan. Proszę przypomnieć Czytelnikom, jaka jest to kwota i na co zostanie wydatkowana?

W marcu pozyskaliśmy ponad 26 mln złotych. Dzięki temu już w tym roku mogliśmy rozpocząć realizację pięciu nowych, ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji. Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do generalnego remontu ul. Encyklopedycznej i ul. Książąt Mazowieckich. Z racji dużego zakresu prac ich zakończenie planujemy w 2017r. Na finiszu jest postępowanie przetargowe dotyczące wykonawcy remontu kapitalnego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20. W tym przypadku również planujemy pełną przebudowę. I etap remontu zaplanowaliśmy do końca 2016, natomiast II etap inwestycji od 2017 r. Jeszcze w grudniu zakończymy budowę boiska w szkole przy Arkuszowej 202. Ponadto w Przedszkolu nr 422 przy ul. Brązowniczej 17 wydzieliliśmy, na potrzeby najmłodszych, nową salę dydaktyczną. Jesteśmy w trakcie wyboru wykonawcy rozbudowy Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3. Planujemy, że przybędzie 75 miejsc dla trzech grup maluchów. Rozbudowa potrwa do końca 2016r.

Natomiast w czerwcu postaraliśmy się o kolejne 10 mln zł. Zostały one przeznaczone na zadania oświatowe, sport, przedsięwzięcia kulturalne a także ochronę środowiska. To właśnie dzięki tym funduszom mogliśmy przeprowadzić m.in. gruntowne prace renowacyjne na Stawach Brustmana czy zwiększyć wydatki na zakup sprzętu sportowego i wydarzenia sportowe, o których wcześniej wspominałem.

 

Bielany są „kopalnią pomysłów” ludzi kreatywnych. Jak ocenia Pan zaangażowanie mieszkańców, a właściwie jego postęp, w projekty budżetu partycypacyjnego?

Nasi mieszkańcy są bardzo zaangażowani i niezwykle kreatywni. Ponadto wiedzą najlepiej co i jak należy zmienić w ich najbliższym otoczeniu, aby żyło im się lepiej. Tak jak podkreślałem na początku mojej kadencji – chcę słuchać mieszkańców i konsultować z nimi najważniejsze zmiany na Bielanach.

Świetnym „głosem” mieszkańców jest również budżet partycypacyjny. Tegoroczna edycja cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Liczby mówią same za siebie. Bielany zajęły 4 miejsce w Warszawie pod względem zgłoszonych projektów – było ich aż 186. Nasi mieszkańcy równie chętnie brali udział w głosowaniu – tu również mieliśmy 4 miejsce (na 18 dzielnic). Mieszkańcy zdecydowali, że w przyszłym roku zostanie zrealizowanych aż 48 projektów w naszej dzielnicy – to 5 miejsce pod względem liczby realizowanych projektów.

Trudno wymienić wszystkie projekty, ale te największe to m.in. Zielone Serce Przedwiośnia czyli odtworzenie terenów zielonych wraz z rozbudową placu zabaw na Osiedlu Przyjaźń, budowa parku zabaw na Wawrzyszewie oraz ścieżki rowerowej przy Stawach Kellera. Powstanie również bielański park do ćwiczeń Street workout. W planach jest również wiele rekultywacji obecnych terenów zielonych, tworzenie miejsc do rekreacji, a także budowa miejsc parkingowych.

 

Trochę ogólniej. Bielany zmieniają swój wizerunek i strukturę. Bielany zaczynają być „modne”. Metro, most Marii Skłodowskiej-Curie, doskonała lokalizacja z „wylotówkami” poza Warszawę. Czy Bielany mają szansę na większy rozwój gospodarczy? Zdaje, się że Bielany to idealne miejsce na prowadzenie biznesu.

Faktycznie Bielany bardzo dynamicznie się rozwijają. Nasza dzielnica jest jedną z najchętniej wybieranych lokalizacji przez młodych ludzi jeśli chodzi o zakup mieszkania. Mamy dobre zaplecze jeśli chodzi o placówki oświatowe i o czym już mówiłem – nasze szkoły bardzo dobrze wypadają w rankingach na tle innych dzielnic Warszawy, dojazd metrem do centrum to zaledwie kilka minut, ponadto mamy przepiękne tereny zielone, gdzie można „naładować akumulatory”. Ludzie to doceniają i efekty są już widoczne. W ostatnim czasie powstało wiele kawiarni i restauracji, miejsc spotkań np. dla mam z małymi dziećmi. To może biznesy na mniejszą skalę ale równie ważne, bo służą naszym mieszkańcom, współtworzą atrakcyjność i charakter Bielan. Natomiast świetna lokalizacja dzielnicy, poprawa infrastruktury drogowej rzeczywiście sprzyjają też tym większym biznesom.

 

Panie Burmistrzu. Na koniec. Jakie ma Pan plany na najbliższy rok? Co szykuje Zarząd, pod Pana kierownictwem, dla mieszkańców Bielan?

Dobre zmiany już trwają, będą kontynuowane. Jak już wspominałem – co najważniejsze będziemy ich dokonywać wspólnie z mieszkańcami, wspierając mocno lokalne inicjatywy. Mamy już np. zaawansowane plany na wspólne wydarzenia społeczno-kulturalne. W pierwszym półroczu 2016r. planujemy m.in. otwarcie „Trzech pokoi z kuchnią” – miejsca spotkań lokalnej społeczności na Młocinach. Właśnie trwa adaptacja lokalu. Do zrealizowania czeka również aż 48 projektów w ramach budżetu partycypacyjnego.

Planujemy, zgodnie z prośbami mieszkańców, zagospodarować teren w obrębie Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej. Zamierzamy utworzyć tam miejsce do rekreacji i atrakcyjnego spędzania czasu z rodziną, z dziećmi.

Mamy w planach kolejne remonty i modernizacje placówek oświatowych, m.in. kontynuację remontu Przedszkola nr 182, o którym już wspominałem oraz modernizację budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28. Będziemy się też starać pozyskać pieniądze na budowę ul. Jamki na odcinku ul. Wóycickiego – Las Młociński.

Jestem przekonany, że również w przyszłym roku uda się pozyskać kolejne, dodatkowe fundusze na rozwój dzielnicy tak, aby można było dalej podnosić jakość życia mieszkańców Bielan.

 

Korzystając z Państwa gościnności chciałbym złożyć naszym Mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych, pogodnych i pełnych miłości Świąt w gronie najbliższych. Pragnę też podziękować wszystkim Bielańczykom za wspólnie spędzony rok i proszę o dalszą, owocną współpracę w Nowym, 2016 Roku.

Dodam też, że w przedświątecznym okresie przygotowaliśmy dla Bielańczyków wiele okolicznościowych atrakcji. A wszystko tuż przy bielańskim Ratuszu. Od 3 do 23 grudnia, jak co roku spotykamy się na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Natomiast w sobotę, 19 grudnia zapraszam wszystkich Mieszkańców na świąteczne spotkanie. Na przybyłych czekać będą liczne atrakcje oraz konkursy z nagrodami. Przed Świętami uruchomimy również bezpłatne lodowisko – na terenie Zespołu Szkół nr 35 (vis a vis urzędu). Serdecznie Państwa zapraszam.

 

Dziękuję za rozmowę

Piotr Żołądkowski

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź