Wywiad z Burmistrzem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wywiad z Burmistrzem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

449

burmistrz_mencina_754x980Bielany to piękna, zielona dzielnica z tradycjami – zawsze była bliska mojemu sercu” Piastuje Pan stanowisko Burmistrza od stycznia tego roku. Proszę przybliżyć Czytelnikom swoje związki z Bielanami i Samorządem warszawskim.

Jestem warszawiakiem z urodzenia, wychowywałem się na Nowym Mieście, a na Bielanach mieszkałem w latach 2000-2006. Bielany to piękna, zielona dzielnica z tradycjami – zawsze była bliska mojemu sercu.

Natomiast jeśli chodzi o moje faktyczne samorządowe doświadczenie, to istotnym punktem było, gdy w 2006 r. zostałem, z ramienia Platformy Obywatelskiej, radnym Ursynowa, Przewodniczącym Rady, a następnie Burmistrzem Dzielnicy.

Kilka miesięcy na stanowisku daje możliwość zapoznania się z faktycznymi problemami Bielan. Na co zwrócił Pan szczególną uwagę? Co według Pana wymaga najszybszych działań Zarządu?

Potrzebne są solidne nakłady inwestycyjne, zwłaszcza jeśli chodzi o placówki oświatowe czy modernizacje i remonty dróg. I to już się dzieje. Pozyskaliśmy dodatkowych ponad 26 mln złotych i jeszcze w tym roku zaczniemy realizację pięciu pilnych inwestycji na Bielanach. W tym roku rozpoczniemy prace przygotowawcze do generalnego remontu ul. Encyklopedycznej i ul. Książąt Mazowieckich, a ich zakończenie planujemy w 2017 r. Łączny koszt inwestycji to 15 mln zł. Wkrótce rozpocznie się modernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20. Tu również planujemy pełną przebudowę. I etap remontu zaplanowaliśmy na lata 2015–2016 i będzie kosztował 7 mln zł. II etap inwestycji planujemy od 2017 r. Już w tym roku szkoła przy Arkuszowej 202 zyska boisko wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią do skoków w dal. Prace chcemy zakończyć do grudnia. Pochłoną one 1 mln zł. W Przedszkolu nr 422 przy ul. Brązowniczej 17 wydzielimy, na potrzeby najmłodszych, nową salę dydaktyczną. Natomiast w latach 2015–2016 chcemy też rozbudować Przedszkole nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3. Dzięki temu przybędzie tam 75 miejsc dla trzech grup maluchów. Całkowity koszt tej inwestycji oszacowaliśmy na 3,5 mln zł.

Pilna jest również budowa przychodni zdrowia obsługująca mieszkańców osiedla Ruda – będę zabiegał o to, aby ta inwestycja otrzymała odpowiednie wsparcie finansowe.

Niezmiernie istotne są także wszelkie zmiany, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy. To wymaga dobrej koordynacji oraz współpracy z policją i strażą miejską. Konieczna jest też rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Bielan.

 Jak ocenia Pan poziom środków, jakie przyznawane są Bielanom na inwestycje? Pytam zarówno o rok obecny jak i poprzednie lata.

Mówiąc o środkach finansowych przyznawanych w poprzednich latach nie można zapominać również o inwestycjach miejskich na Bielanach. To z tych funduszy zastał wybudowany Ratusz z Urzędem Stanu Cywilnego i wydziałem paszportowym oraz metro wraz z całą infrastrukturą, które służą mieszkańcom naszej dzielnicy. Oczywiście uważam, że budżet na inwestycje powinien być większy i to, jak już mówiłem, właśnie się dzieje.

Opozycja podnosi zarzut, iż jesteśmy na szarym końcu w zakresie środków przyznawanych na inwestycje.

 Rolą opozycji jest dokonywanie oceny. My – tę konstruktywną – krytykę przyjmujemy z pokorą, wspólnie odpowiadamy za rozwój dzielnicy. Są takie obszary na terenie Bielan gdzie nie ma nawet kanalizacji (np. Placówka). Czy Dzielnica w tym zakresie będzie podejmowała jakieś działania?  Jeszcze w poprzedniej kadencji Urząd Dzielnicy Bielany zwrócił się do Biura Infrastruktury z prośbą o realizację przez MPWiK kilkunastu odcinków kanalizacji na terenie Wólki Węglowej i Placówki. Większość z inwestycji kanalizacyjnych zgłoszonych przez Dzielnicę Bielany jest zgodna z koncepcją opracowaną przez MPWiK, ale wchodzą w kolizję z planowaną trasą NS. Ponieważ lata realizacji trasy nie są ostatecznie określone, może to niestety spowodować ich przesuniecie. Niemniej zdaję sobie sprawę z uciążliwości tej sytuacji i chciałbym jej zaradzić. Obecnie monitorujemy sprawę.

 

W jakim kierunku widzi Pan rozwój Bielan na najbliższe lata?

 

Jak już niejednokrotnie mówiłem – jednym z moich priorytetów jest stabilny i zrównoważony rozwój Bielan. Jednak potrzeby mieszkańców to nie tylko inwestycje. Zależy nam – nowemu Zarządowi – aby działania, jakie podejmiemy w najbliższym latach poprawiły bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Uważam, że dialog i współpraca z mieszańcami w tym zakresie są konieczne. Dlatego niezmiernie cieszy mnie, że w tym roku w ramach budżetu partycypacyjnego zostało złożonych w naszej dzielnicy aż 186 projektów – to czwarty wynik w Warszawie. To pokazuje, że bielańczykom zależy na zmianach i że chcą w nich uczestniczyć.

 A przechodząc do konkretów. Istotne jest zadbanie o tereny zielone, z których znane są Bielany. Planujemy wdrożyć kompleksowe działania, które będą spójne z wizerunkiem przyjaznej środowisku naturalnemu dzielnicy, np. poprzez rewitalizację istniejących parków i skwerów czy budowę kolejnych ścieżek rowerowych. Problemem, nurtującym część naszych mieszkańców, jest wysypisko śmieci i kompostowania Radiowo. Dążymy z Zarządem do ich wygaszania, a od władz MPO oczekujemy transparentności w działaniu, skuteczności w eliminowaniu uciążliwości i dialogu z mieszkańcami.

 Konieczna jest też poprawa estetyki dzielnicy i wygody mieszkańców w codziennym funkcjonowaniu, m.in. uporządkowanie miejsc parkingowych i terenów istniejących bazarów, równe chodniki, oświetlone i czyste ulice czy wyeliminowanie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.

 Dbamy także o możliwość rozwoju różnych grup wiekowych. Istotna jest poprawa infrastruktury dla dzieci i młodzieży bielańskiej, dlatego na bieżąco będziemy doposażać placówki oświatowe, m.in. w pomoce naukowe. Będziemy też wspierać lokalne inicjatywy sportowe i w miarę naszych możliwości powiększać bazę sportową oraz podnosić jej jakość. Nie zapomnimy także o naszych seniorach, którzy stanowią dużą grupę mieszkańców. Wspieramy Uniwersytety Trzeciego Wieku, rozwijamy ofertę zajęć dedykowanych seniorom, w trakcie powoływania jest Rada Seniorów Dzielnicy Bielany.

 To dopiero początek. Słuchamy mieszkańców i będziemy czerpać z ich doświadczenia, aby móc im służyć jak najlepiej.

 

Dziękuję za rozmowę

Piotr Żołądkowski

 

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź