Wywiad z Danielem Pieńkiem

Wywiad z Danielem Pieńkiem

24

foto Daniel Pieniek_754x1186Radnym Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Przewodniczącym Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

 

 

Jest Pan samorządowcem od wielu lat. Jest Pan również znany z działalności związanej z III Sektorem. Proszę przybliżyć Czytelnikom, czym jest Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego?

Najpierw małe sprostowanie. Samorządowcem jestem dopiero od ostatnich wyborów samorządowych, ale od wielu lat jestem społecznikiem bezinteresownie działającym na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy. Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego to ciało doradcze powołane na mocy Programu Współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Skupia organizacje pozarządowe działające na terenie naszej dzielnicy. Obecnie jest to ponad 15 organizacji. Naszym wspólnym celem jest wspólna koordynacja oraz podejmowanie działań społecznych, edukacyjnych, integracyjnych na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy.

 

Jak ocenia Pan dokonania DKDS na Bielanach. Czy możemy się pochwalić?

DKDS na Bielanach działa prężnie spotykamy się raz na dwa trzy miesiące w zależności od potrzeby, wymieniamy ze sobą także dużo korespondencji mailowej. Czym możemy się pochwalić? Jako DKDS przygotowaliśmy audyt stawek najmu za lokale dla NGO na terenie m.st. Warszawy, co skutkowało obniżeniem stawek najmu dla organizacji realizujących zadania m.st. Warszawy dla mieszkańców Bielan. Zbadaliśmy potrzeby młodzieży na bielanach dzięki czemu możemy lepiej kierować proponowane do nich działania. Nasi przedstawiciele biorą udział w Zespołach ds. oceniania ofert jakie organizacje pozarządowe składają do Urzędu Dzielnicy. Współdziałamy ze sobą, czego efektem jest projekt Stonoga realizowany przez konsorcjum organizacji pozarządowych w skład którego wchodzą m.in. Stowarzyszenie „Mamy Czas” i TTKF „Chomiczówka”. Nasi przedstawiciele pracują także w Radzie Seniorów. Obecnie naszym głównym celem jest doprowadzenie do stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej dla mieszkańców, miejsca skupiającego organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i specjalistów wzajemnie ze sobą współpracujących.

 

Dialog Społeczny jest niezmiernie istotny z pkt widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Drugim takim działaniem jest Budżet Partycypacyjny. Jak ocenia Pan zaangażowanie Mieszkańców Bielan w Budżet Partycypacyjny?

Jestem pod wielkim wrażeniem jak budżet partycypacyjny zmienia naszą dzielnicę. W tym roku mieliśmy za równo większą ilość projektów, jak i większa ilość mieszkańców wzięła udział w głosowaniu, z pierwszych danych wynika, że to ponad 10% mieszkańców naszej dzielnicy. W ubiegłym roku było o wiele mniej. To pokazuje, że zaczynamy interesować się tym co się dzieje wokół nas. Zaczynamy tworzyć społeczeństwo obywatelskie odpowiedzialne społecznie, na którym bardzo mi zależy.

 

Czy możemy liczyć na to, że kwota, jaka jest przeznaczana na Budżet Partycypacyjny może się z czasem zwiększać?

 

Kwota budżetu partycypacyjnego zgodnie z zapowiedzią Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz będzie wzrastała z roku na rok. Przypomnę, iż na rok 2015 była to kwota 1 548 421,00 zł, a na rok 2016 to jest kwota 3 389 365 zł.

 

Porozmawiajmy chwilę o przyszłości Bielan. Co należy do priorytetów w rozwoju Bielan w Pana ocenie?

Dziś Bielany to dzielnica prężnie rozwijająca się  zarówno pod względem infrastruktury, nowych osiedli, ale także pod względem udziału mieszkańców w jej kształtowaniu. Dziś mamy co raz więcej propozycji od mieszkańców na organizację różnego typu imprez plenerowych jak np. „Fiesta Rodzinna” czy „Bollywod na Bielanach”. Staramy się wychodzić do mieszkańców z nowymi propozycjami. Dlatego w mojej ocenie dziś głównym priorytetem powinno być kształtowanie dzielnicy odpowiedzialnej, aktywnej społecznie.

 

Dziękuję za rozmowę

Piotr Żołądkowski

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź